Trácht agus Páirceáil

 • Beartas Moillithe Tráchta

  Beartas maidir le próiseáil iarratas moilliú tráchta.
 • Ceadanna Páirceála Cónaithe

  Tá Ceadanna Páirceála Cónaithe ar fáil áit a bhfuil páirceáil diosca suite lasmuigh d’áit chónaithe.
 • Fíneálacha Páirceála & Achomhairc

  Déanann Rannóg Bainistíochta Tráchta Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh fíneálacha páirceála agus achomhairc a bhainistiú. Féadfaidh tú d’fhíneáil a íoc ar líne, tríd an bpost, ar an bhfón nó go pearsanta.
 • Páirceáil

  Feidhmíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh córas dé-íocaíochta páirceála ar an tsráid a chuimsíonn dioscaí páirceála indiúscartha agus córas íocaíochta r-pháirceála den scoth.
 • Smaoinigh Sula bPáirceálann Tú

  Cuireann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus an Garda Síochána an feachtas “Smaoinigh Sula bPáirceálann Tú” i láthair le chéile, feachtas riachtanach ag impí ar thiománaithe machnamh a dhéanamh ar impleachtaí níos leithne a gcuid roghanna páirceála.
 • Suirbhéanna Tráchta

  Chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a mbogann coisithe, rothaithe agus feithiclí faoi chathair Luimnigh, déanfaidh Foireann Taistil Gníomhaigh Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, suirbhéanna ag baint úsáide as feistí ceamara i gceantair ina bhfuil Scéimeanna Taistil Gníomhaigh á gcur i bhfeid
 • Tacaíocht Tráchta le haghaidh Imeachtaí

  Soláthraíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh tacaíocht tráchta d’imeachtaí ar fud chathair agus chontae Luimnigh.