Tacaíocht Tráchta le haghaidh Imeachtaí

Soláthraíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh tacaíocht tráchta d’imeachtaí ar fud chathair agus chontae Luimnigh.

Má theastaíonn tacaíocht tráchta uait le haghaidh imeacht atá á eagrú agat i gcathair nó i gcontae Luimnigh déan teagmháil leis an rannóg seo a leanas le do thoil.

Trácht
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Tuar an Daill
Luimnigh
Fón: +353 61 556000

This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000