Folúntais Reatha

Retained Firefighter

Comhraiceoir Dóiteáin Coinnithe

An Post

Fáiltíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh roimh iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí, ar mian leo go mbreithneofaí iad lena gcur ar phainéal ónar féidir folúntais shealadacha agus buana do Chomhraiceoir Dóiteáin Coinnithe a líonadh le linn shaolré an phainéil.

Go nádúrtha samhlaítear an Seirbhíse Dóiteáin agus Tarrthála le comhraiceoirí dóiteáin i bhfearais dóiteáin agus iad i mbun troda in aghaidh na dtinte.  Cé go mbaineann cuid den obair le freastal ar dhóiteáin, tá ról na Seirbhíse Dóiteáin agus Tarrthála i bhfad níos leithne agus riachtanais an phobail i bhfad níos éagsúla.