Fíneálacha Páirceála & Achomhairc

Déanann Rannóg Bainistíochta Tráchta Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh fíneálacha páirceála agus achomhairc a bhainistiú. Féadfaidh tú d’fhíneáil a íoc ar líne, tríd an bpost, ar an bhfón nó go pearsanta.

Fíneálacha Páirceála

Beidh na táillí seo a leanas i bhfeidhm má íoctar iad laistigh de 28 lá ó eisiúint an Fhógra um Chion Muirear Seasta.

Beidh na méideanna seo móide 50% i bhfeidhm má íoctar iad laistigh den chéad tréimhse 28 lá eile.

Cion Méid Fíneála
Diosca cánach ceart gan a thaispeáint €60
Páirceáil mhídhleathach i mbá páirceála do dhaoine faoi mhíchumas €150
Feithicil a pháirceáil ar chosán/imeall féir/stiall airmheánach €80
Feithicil a pháirceáil ar raon rothar €80
Feithicil a pháirceáil i lána bus le linn thréimhse oibríochta an lána bus €80
Gach cion páirceála eile €40

Modh Íocaíochta

  • Íoc go pearsanta ag Oifigí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag Cé na gCeannaithe agus Tuar an Daill, An Caisleán Nua, Ráth Caola nó Cill Mocheallóg, le hairgead tirim nó le cárta creidmheasa/dochair.
  • Íoc tríd an bpost le hordú poist (Luaigh, le do thoil, uimhir an ticéid agus cláruimhir an chairr agus íocaíocht phoist á sheoladh isteach agat).
  • Íoc ar an teileafón 061 529029 (seirbhís 24 uair) ag úsáid Cárta Creidmheasa/Dochair.
  • Íoc ar líne mar atá thíos.

Ar ais go barr

Íoc Do Fhíneáil Páirceála Ar Líne

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh Uimhir an Ticéad Páirceála agus Cláruimhir na Feithicle uait. Bain an LCC agus an chéad nialais ar uimhir an ticéid más infheidhme.

Ar ais go barr

Fíneáil a achomharc

Chun achomharc a dhéanamh ar fhíneáil pháirceála ar líne, cliceáil anseo.

Is féidir leat foirm achomhairc a chomhlánú freisin inár nOifigí Seirbhíse do Chustaiméirí ag Cé na gCeannaithe nó Tuar an Daill, nó ag na hOifigí Bardasacha i gCill Mocheallóg agus sa Chaisleán Nua.

Tabhair do d’aire: Ní féidir linn glacadh le hachomhairc tar éis don tréimhse 56 lá ó dháta d’fhógra muirear seasta a bheith caite.

Eolas teagmhála

An Roinn Bainistíochta Tráchta
Fón: +353 61 557130
Ríomhphost: traffic@limerick.ie

Ar ais go barr

Forfheidhmiú Bainistíochta Tráchta

Tá foireann Maoir Tráchta Luimnigh á mbainistiú ag Rannóg Bainistíochta Tráchta Chomhairle Cathrach & Contae Luimnigh agus sanntar maoir do dhualgais lena n-áirítear:

  • Fodhlíthe páirceála áitiúla a fhorfheidhmiú
  • Rialacháin lárnacha tráchta agus páirceála a fhorfheidhmiú
  • Déantar forfheidhmiú a bhainistiú ar bhealach struchtúrtha laistigh dár n-acmhainní chun tosaíocht a thabhairt:
  • Bainistíocht shábháilte ar na bóithre/sráideanna
  • Barrfheabhsú ar shreabhadh saor ó thrácht &
  • Fáil ar pháirceáil ar an tsráid

Sula ndéantar iad a shannadh tá ár Maoir Tráchta oilte go speisialta le bheith eolach ar na rialacháin agus na fodhlíthe tráchta agus páirceála agus ní mór dóibh a bheith tiomanta freisin dá ról a chomhlíonadh go coinsiasach, go macánta agus go neamhchlaonta. Tá gach fostaí de chuid an Údaráis Áitiúil tiomanta freisin dá ndualgais a chomhlíonadh go díograiseach, go héifeachtach agus go cúirtéiseach.

Gearáin

Nuair is mian le ball den phobal gearán a dhéanamh maidir leis an mbealach a dhéantar (nó go deimhin nach ndéantar é) forghníomhú Tráchta agus Páirceála, is féidir gearáin, lena n-áirítear sonraí beachta, a dhéanamh trí na hOifigí Ceantair ábhartha nó do Chathair Luimnigh. díreach chuig:

An Roinn Bainistíochta Tráchta
Fón: +353 61 557130
Ríomhphost: traffic@limerick.ie

Ar ais go barr

This service is provided by

Finance

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78