Páirceáil

Feidhmíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh córas dé-íocaíochta páirceála ar an tsráid a chuimsíonn dioscaí páirceála indiúscartha agus córas íocaíochta r-pháirceála den scoth.

Meastar go forleathan go bhfuil an teaglaim seo de rialú páirceála ar na sráideanna éifeachtach, solúbtha agus níos tábhachtaí fós áisiúil do chuairteoirí agus do mhuintir na háite.

Tá páirceáil i gCathair agus i gContae Luimnigh rialaithe ag Fodhlíthe agus reachtaíocht náisiúnta. Is féidir sonraí faoi Fhodhlíthe Páirceála na Comhairle a fháil anseo.

r-Pháirceáil

Le seirbhís íocaíochta r-pháirceála Luimnigh, atá inrochtana ar gach limistéar páirceála ar an tsráid i gCathair agus i gContae Luimnigh, is féidir le custaiméirí leas a bhaint as páirceáil 30 nóiméad ar chomh beag le €0.50.

Clárú do r-Pháirceáil Luimnigh

Aimsitheoir Spásanna Páirceála Inrochtana

Is féidir spásanna páirceála inrochtana i Lár Chathair Luimnigh a aimsiú trí úsáid a bhaint as Feidhmchlár r-Pháirceála Luimnigh. Níl le déanamh ach cliceáil ar an nasc ‘Accessible’ sa chúinne ag bun ar dheis chun léarscáil a fheiceáil a shainaithníonn na láithreacha agus an bhfuil spás inrochtana in úsáid faoi láthair nó nach bhfuil áitithe ann.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi pháirceáil inrochtana agus an aip r-pháirceála, cliceáil anseo.

Dioscaí Páirceála

Feidhmíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh páirceáil diosca laistigh den chathair agus sna bailte Mainistir na Féile, An Caisleán Nua agus Cill Mocheallóg.

Is féidir dioscaí páirceála a cheannach ón Oifig Airgid i gCé na gCeannaithe, in Oifigí Bardasach an Chaisleáin Nua agus Chill Mocheallóg agus in asraonta miondíola i Lár na Cathrach, Mainistir na Féile, Cill Mocheallóg agus An Caisleán Nua.

Cliceáil anseo chun liosta na siopaí a dhíolann dioscaí páirceála a fheiceáil.

Déanann an rannóg tráchta suirbhéanna rialta ar thrácht agus ar pháirceáil freisin chun treochtaí a aithint maidir le pleanáil chun cinn agus bearta iompair.

Tá riaradh forfheidhmithe tráchta agus rialú páirceála i bhfeidhm laistigh de Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Tá an rannóg íocpháirceála freagrach as carrchlóis eis-sráide na Comhairle Cathrach agus Contae a bhainistiú agus as fodhlíthe páirceála a fhorfheidhmiú ar shráideanna Mhainistir na Féile, An Chaisleáin Nua, Chill Mocheallóg agus Chathair Luimnigh.

Cion Méid Fíneála
Don raon cionta páirceála €40
I gcás neamh-taispeáint diosca cánach reatha €60
Do pháirceáil mhídhleathach i mbá páirceála do dhaoine faoi mhíchumas  €150

Páirceáil le haghaidh Feithiclí Leictreachais

Ón 1 Meán Fómhair 2018 ar aghaidh tá páirceáil saor in aisce d’fheithiclí faoi thiomáint leictreach atá ag athluchtú i mbánna sainithe athluchtaithe feithiclí faoi thiomáint leictreach.

Tá sé seo faoi réir uastréimhse de pháirceáil saor in aisce 4 huaire.

This service is provided by

Finance

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78