Cosaint Sonraí

 • Beartas Coinneála Taifead

  Cuireann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an Beartas Coinneála Taifead i bhfeidhm chun coinneáil agus diúscairt ár dtaifid, lena n-áirítear do shonraí pearsanta, a bhainistiú.
 • Beartas um Chosaint Sonraí

  Tá Beartas um Chosaint Sonraí mionsonraithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a leagann amach ár dtiomantas maidir le cearta agus príobháideachas daoine aonair a chosaint agus sonraíonn sé conas a chinnteoimid comhlíonadh an RGCS agus reachtaíocht um chosaint sonraí na hÉireann.
 • Comhairle Cathrach agus Contae luimnigh Beartas TCI & Léarscáil Suímh TCI

  Comhairle Cathrach agus Contae luimnigh tugann Beartas TCI breac-chuntas ar fhorálacha sonracha chun Cabhrú Le Comhairle Cathrach Agus Contae Luimnigh a cuid oibleagáidí cosanta sonraí maidir le hoibriú na gcóras TCI a chomhlíonadh.
 • Drone Policy

  Limerick City and County Council has a detailed Drone Policy which sets out our commitment to protecting the rights and privacy of individuals and details how we will ensure compliance with the GDPR and Irish data protection legislation.
 • Ráiteas Príobháideachta Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

  Chruthaigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an ráiteas príobháideachta seo chun ár dtiomantas dian a léiriú le príobháideacht agus le cinntiú duit i ngach cumarsáidí a bhíonn agat le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh go mbeidh na sonraí a sholáthraíonn tú dúinn slán.