Ceadanna Páirceála Cónaithe

Tá Ceadanna Páirceála Cónaithe ar fáil áit a bhfuil páirceáil diosca suite lasmuigh d’áit chónaithe.

Tá Ceadanna Páirceála Cónaithe ar fáil do na limistéir seo a leanas:

  • Cathair Luimnigh (Ceantar Cathrach)
  • Caladh an Treoigh (Eastát Tithíochta Chúirt an Choláiste amháin)
  • Mainistir na Féile
  • An Caisleán Nua
  • Cill Mocheallóg

Conas Iarratas a Dhéanamh ar Chead Páirceála Cónaithe

Tá foirmeacha iarratais, coinníollacha agus táillí maidir le Ceadanna Páirceála Cónaithe ar fáil thíos agus ba chóir iad a thíolacadh don oifig ábhartha.

Ba cheart iarratais Chathair Luimnigh (Ceantar Cathrach) a chur faoi bhráid:

Seirbhísí do Chustaiméirí
Cé na gCeannaithe / Tuar an Daill
Ríomhphost: customerservices@limerick.ie
Fón: +353 61 556000

Ba cheart iarratais Caladh an Treoigh (Eastát Tithíochta Chúirt an Choláiste amháin) a chur faoi bhráid:

An Roinn Oibríochtaí agus Cothabhála
Tuar an Daill
Ríomhphost: roadsadmin@limerick.ie
Fón: 061 556480

Ba chóir iarratais Mainistir na Féile, An Caisleán Nua nó Cill Mocheallóg a thíolacadh don Oifig Cheantair Bhardasaigh áitiúil.

*Nóta - Fodhlíthe Páirceála

Achomhairc

Ní mór achomhairc ar Chead Páirceála Cónaithe a dhéanamh i scríbhinn chuig an rannóg seo a leanas.

Roinn Taistil & Iompair
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Tuar an Daill
Luimnigh