Smaoinigh Sula bPáirceálann Tú

Cuireann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus an Garda Síochána an feachtas “Smaoinigh Sula bPáirceálann Tú” i láthair le chéile, feachtas riachtanach ag impí ar thiománaithe machnamh a dhéanamh ar impleachtaí níos leithne a gcuid roghanna páirceála.

Tugann an tionscnamh léargas ar na constaicí agus na contúirtí a eascraíonn as páirceáil mhíchuí i gcathair agus i gcontae Luimnigh, ag cur béim ar an tionchar ar chomhúsáideoirí bóithre agus cosáin.

Ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh táimid ag obair as lámha a chéile leis an nGarda Síochána d'fhonn tiománaithe a spreagadh chun machnamh a dhéanamh ar na hiarmhairtí a bhíonn ag an bpáirceáil bhacúil. Cibé an bhfuil sé ag cur bac ar chosáin, ar chonairí bus, ar lánaí rothar, nó ar phointí rochtana, cruthaíonn an iompar seo dúshláin d’úsáideoirí bóithre éagsúla lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, rothaithe, tuismitheoirí ag brú bugaí agus coisithe eile. Cuireann sé isteach ar shruth ár seirbhís iompair phoiblí agus cruthaíonn sé brú tráchta. Tá an cheist seo ardaithe ag go leor dár gcomhaltaí tofa linn ar bhonn rialta. Is cóir dúinn dul i ngleic leis an bhfadhb seo le chéile, bíodh sé gar do scoileanna, in eastáit tithíochta, nó in áit ar bith sa chathair nó sa chontae. Cuimhnigh i gcónaí Smaoinigh Sula bPáirceálann Tú.

An Bhfuil Fhios Agat?

  • Tá os cionn 9,000 spás páirceála sainiúla i gCathair Luimnigh, os cionn 4,000 ar an tsráid agus os cionn 5,000 i gcarrchlóis a oibrítear ar bhonn príobháideach.
  • Is féidir leat leas a bhaint as páirceáil ar an tsráid i gCathair Luimnigh ar mhéid chomh beag le 25c ar feadh 15 nóiméad trí úsáid a bhaint as Feidhmchlár r-Pháirceála Luimnigh. Sonraí iomlána ANSEO.
  • I Luimneach, tá cumhacht reachtach ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus ag an nGarda Síochána araon Fógraí Muirear Seasta a eisiúint do chionta páirceála.
  • Gearrtar fíneáil €150 ar pháirceáil mhídhleathach i mbá páirceála atá do dhaoine faoi mhíchumas. Is féidir liosta iomlán d'fhíneálacha páirceála a aimsiú ANSEO.
  • Tagann ardú 50% ar fhíneálacha páirceála mura n-íoctar iad laistigh de 28 lá. D’fhéadfadh láithreas cúirte agus fíneáil níos mó fós a bheith mar thoradh ar neamhíocaíocht.
  • Déanann feithiclí páirceáilte damáiste rialta do chosáin i Luimneach, a chuireann leis an mbaol go bhféadfaí tuisle a bhaint as duine mar aon le deisiúcháin chostasacha a bhíonn de dhíth.

Eisíonn Gardaí fíneálacha gan ticéid

Is féidir go gcreidfeadh an pobal nach ndearnadh aon ghníomh in aghaidh feithiclí a páirceáladh go mídhleathach. Ach an raibh a fhios agat nach gcuireann Gardaí ticéid pháirceála fisiceacha ar fheithiclí? Úsáideann Gardaí gléas soghluaisteachta cianda ionas gur féidir leo fíneáil a eisiúint gan dul in aice leis an bhfeithicil chiontach riamh. B’fhéidir go mbeadh deich ngluaisteán páirceáilte go mídhleathach agus d'fhéadfadh duine gabháil tharstu ag ceapadh nach bhfuil aon ghníomh déanta ag an nGarda Síochána. Ach gheobhaidh na deich ngluaisteán sin fógra pionóis muirear seasta sa phost.

Greamáin Ama Theoranta

Mar chuid den fheachtas Smaoinigh Sula bPáirceálann Tú, ar feadh tréimhse teoranta, beidh baill d’Aonad um Shábháilteacht ar Bhóithre an Gharda Síochána i Luimneach ag cur greamáin eolais ar fheithiclí ar eisíodh fógraí muirear seasta dóibh mar gheall ar chionta páirceála. Tugann na greamáin seo comhairle d'úinéir na feithicle: “Tá an fheithicil seo páirceáilte go mídhleathach agus tá sé ag cur bac ar dhaoine eile agus tá sí anois faoi réir na fíneála tráchta ábhartha.” Treoraíonn Cód QR ar an ngreamán an tiománaí go dtí leathanach gréasáin an fheachtais Smaoinigh Sula bPáirceálann Tú ar Limerick.ie áit ar féidir leo tuilleadh a fháil amach faoin tionchar a bhíonn ag drochpháirceáil.

This service is provided by

Active Travel

Phone +353 61 556000