Fodhlíthe Páirceála

De réir Alt 36 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 1994 agus an tAcht Rialtais Áitiúil 2001, is feidhm fhorchoimeádta de Cheantar Cathrach agus Bardasach Chathair agus Chontae Luimnigh Fodhlíthe Páirceála a dhéanamh.

This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000