Freagra Tuilte

I gcás tuilte suntasacha i gcathair nó i gcontae Luimnigh, cuirfidh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a Plean um Bainistíocht ar Mhóréigeandáil i bhfeidhm.

Déanfaidh an Chomhairle idirchaidreamh le gach gníomhaireacht agus úsáidfidh sí na gníomhaireachtaí meán áitiúla agus náisiúnta go léir atá ar fáil di chun an pobal a chur ar an eolas faoi imeachtaí agus faisnéis nuashonraithe nuair atá sé ar fáil.

Ina theannta sin, tá dhá shuíomh idirlín bunaithe ag Oifig na nOibreacha Poiblí chun déileáil le cúrsaí tuilte.

Is féidir teacht ar na láithreáin ghréasáin seo agus ar fhaisnéis eile freisin trí shuíomh gréasáin Oifig na nOibreacha Poiblí.

This service is provided by

Water Services

Phone +353 61 556000