Uimhir Ghutháin Éigeandála Tacaíochta Tuilte

Tacaíocht Tuilte Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Fón éigeandála i rith an lae: +353 61 556000 | Fón éigeandála lasmuigh d’uaireanta oibre: +353 61 417833.