Pleananna agus Straitéisí

Tacar Uirlisí an Ráitis Dearaidh Sráidbhaile faoi stiúir an Phobail (VDS) ullmhaithe ag an gComhairle Oidhreachta

D’fhoilsigh an Comhairle Oidhreachta i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae na Mí, agus pobail i nDumhach Trá Átha Cliath, agus Baile Iúiliáin, Contae na Mí treoir céim-ar-chéim do gheallshealbhóirí an phobail áitiúil, ag ullmhú ráiteas dearaidh an bhaile i bpróiseas comhoibríoch rannpháirteach.

tacar uirlisí ráitis dearaidh an tsráidbhaile bunaithe ar phrionsabail Choinbhinsiúin Aarhus UNECE agus Coinbhinsiún Tírdhreacha na hEorpa. Bíonn ráitis dearaidh sráidbhaile difriúil ó phleananna an cheantair áitiúil toisc gur phleananna neamh-reachtúla iad. Go ginearálta, tugann siad treoraíocht maidir le conas is mian leis an bpobal áitiúil forbairt a chur ar a sráidbhaile. Ullmhaíodh ráitis dearaidh sráidbhaile ag an gComhairle san am atá thart le pobail Mhaigh Rua, Áth an tSléibhe agus Drom Collachair.

I gcomhair pleananna a bhaineann lenár n-oidhreacht féach cáipéisí chúnta thíos.

This service is provided by

Forward Planning

Phone +353 61 556000