Plean Forbartha agus Straitéisí

 • Ceathrú Stáisiúin Colbert

  I nDeireadh Fómhair 2019, d’fhógair an Ghníomhaireacht um Fhorbairt Talún i dteannta le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, CIÉ agus an FSS pleananna chun tosú ag breathnú ar acmhainn forbartha do shuíomh 50 heicteár i lár Chathair Luimnigh lonnaithe in aice leis an bpríomh-mhol iompair Stái
 • Plean Chreat Comhtháite Straitéisigh

  Is plean creata idir-dlínse bunaithe ar talamh agus ar muir é Plean Creatlaigh Comhtháite Straitéisigh (SIFP) d’Inbhir na Sionainne chun treoir a thabhairt d’fhorbairt agus bainistíocht Inbhir na Sionainne.
 • Plean Forbartha Luimnigh 2022-2028

  Ghlac Comhaltaí Tofa Chomhairle Cathrach Agus Contae Luimnigh Plean Forbartha Luimnigh 2022-2028 Ag Cruinniú Speisialta an 17 meitheamh 2022 agus tháinig Sé i bhfeidhm an 29 iúil 2022.
 • Plean Straitéiseach Limistéir an Mheániarthair

  Forbraíodh Plean Straitéiseach Limistéir an Mheániarthair (MWASP) chun creat polasaithe pleanála a sholáthar chun cinnteoireacht a threorú ar fhorbairt fhisiceach agus spáis an Mheániarthair go 2030.