Taisteal Gníomhach Luimnigh

Tá an fhoireann Taistil Gníomhach ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, le maoiniú ón Údarás Náisiúnta Iompair, ag athrú líonra rothaíochta agus siúlóide Luimnigh. Soláthróidh an chomhpháirtíocht seo leis an NTA bealaí de rotharbhealaí agus de bhealaí coisithe ar ardchaighdeán, inrochtana agus nasctha.

Brian Kennedy, Director of Service at Limerick City and County Council and Cllr Gerald Mitchell, Mayor of the City and County of Limerick pictured with members of Limerick Active Travel team and construction firm  at the launch of The Hyde Road Active Travel Scheme. Photo: Don Moloney

Tá sé mar aidhm ag Taisteal Gníomhach Luimnigh an bonneagar is gá a chur ar fáil chun a chinntiú gur féidir le daoine tosú ag úsáid modhanna iompair níos inbhuanaithe – amhail siúl agus rothaíocht – mar chuid dá dturais.

An Foireann

Beidh Foireann Taistil Gníomhach Luimnigh lonnaithe in oifigí nua-athchóirithe i dTeach na Bearú i lár chathair Luimnigh. Foireann ildisciplíneach a bheidh ann ina mbeidh ailtirí, pleanálaithe, innealtóirí, teicneoirí agus foireann riaracháin. Cruthaíodh trí phost nua is fiche chun an plean uaillmhianach seo a sheachadadh dár gcathair agus dár gcontae.

Postal Address: Active Travel Department, Limerick City & County Council, Barrow House, Michael St, Limerick. V94 RF63.

Email: activetravel@limerick.ie

Phone: 061 556000

This service is provided by

Active Travel

Phone +353 61 556000