Comhaireamh Soghluaisteachta

Chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a mbogann coisithe, rothaithe agus feithiclí faoi chathair Luimnigh, déanfaidh Foireann Taistil Gníomhaigh Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, suirbhéanna ag baint úsáide as feistí radair i gceantair ina bhfuil Scéimeanna Taistil Gníomhaigh á gcur i bhfeidhm agus ina gceantar máguaird.

Ní ghabhfaidh na suirbhéanna tráchta seo sonraí pearsanta íomhánna de choisithe nó de chónaitheoirí.

D’fhonn roinnt Scéimeanna Taistil Gníomhaigh a chur chun cinn, tá sé de cheangal ar Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh leibhéil tráchta sa cheantar a mheas, lena chinntiú go gcoimeádtar dearadh bhonneagar an tionscadail de réir na gcaighdeán is airde agus is féidir. Bainfear úsáid as na radair chun líon na gcoisithe, rothaithe agus feithiclí a bheidh ag taisteal tríd na ceantair ina mbeidh siad suiteáilte a bhrath. Sainaithníonn an feiste iad seo bunaithe ar mhéid agus cruth feithicle/duine ag baint úsáide as teicneolaíocht radair.

Is féidir le micrea-radair sonraí tráchta beachta fíor-ama a shruthú, gan úsáid a bhaint as ceamaraí ná sonraí pearsanta. Úsáideann siad tonnta leictreamaighnéadacha chun rudaí a bhrath agus a aimsiú.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Fón: 061 556000

R-phost: customerservices@limerick.ie

This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000