Feithiclí Neamhúdaraithe ar Bhóithre Poiblí

Tá cumhachtaí agus dualgais éagsúla ag an Údarás Áitiúil maidir le feithiclí agus carbháin neamhúdaraithe ar bhóithre poiblí lena n-áirítear cumhachtaí faoi Achtanna na mBóithre, na hAchtanna um Chóiríocht don Lucht Siúil agus um Pleanáil.

Déan teagmháil le do thoil leis an bhfoireann cúram custaiméirí más mian leat fadhb a thuairisciú.

Eolas teagmhála

Seirbhísí do Chustaiméirí
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimneach V94 EH9;

Ríomhphost;customerservices@limerick.ie
Twitter: @LimerickCouncil #LUCROC
Fón: +353 61 556000

This service is provided by

Planning Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle, Limerick V94 XF67