Criosanna Mealla Nua tugtha isteach i roinnt Eastát Tithíochta i Luimneach

Tugtar fógra leis seo go bhfuil Fodhlíthe um Thrácht ar Bhóithre (30 ciliméadar in aghaidh an Teorainn Speisialta Luasteorainneacha) 2016 de chuid Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh de réir Alt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2004 (Uimh. 44 de 2004) glactha agus déanta ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh chun críche luasteorainn 30 ciliméadar san uair a shocrú i roinnt eastát tithíochta i limistéar riaracháin Chathair agus Chontae Luimnigh.