Scéim Bóthair N21 Mainistir na Féile

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag obair i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Chiarraí, Bonneagar Iompair Éireann (TII) agus an Roinn Iompair chun scéim a fhorbairt chun brú tráchta a mhaolú ar an N21 Luimnigh go Bóthar Trá Lí trí Mhainistir na Féile.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin tionscadal tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Scéim Bóthair N21 Mainistir na Féile anseo.

This service is provided by

Mid West National Road Design Office

Phone +353 61 951000
Location
Mid West National Road Design Office, Limerick City and County Council, Lissanalta House, Dooradoyle Road, Limerick V94 H5RR