N24 An Chathair go Acomhal Luimnigh

Tá Comhairle Contae Thiobraid Árann i gcomhar le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Bonneagar Iompair Éireann agus an Roinn Iompair ag déanamh dul chun cinn ar fhorbairt Thionscadal Acomhal an N24 idir An Chathair agus Luimneach.

Tá an chuid den N24 atá á chur ar aghaidh faoi láthair idir mótarbhealach an M8, lastuaidh den Chathair i gCo. Thiobraid Árann agus pointe siar ó Brooks Bridge ar an N24 i gContae Luimnigh.

Tá an tionscadal á bhainistiú ag Oifig Dearaidh Bóithre Náisiúnta an Mheán-Iarthair agus tá Arup ceaptha mar phríomhchomhairleoir chun an tionscadal a chur chun cinn tríd an bpróiseas pleanála agus dearaidh.

Le linn an tionscadail, cuirfear faisnéis ábhartha agus nuashonruithe tionscadail ar fáil ar shuíomh Gréasáin an tionscadail www.n24cahirlimerick.ie.

This service is provided by

Mid West National Road Design Office

Phone +353 61 951000
Location
Mid West National Road Design Office, Limerick City and County Council, Lissanalta House, Dooradoyle Road, Limerick V94 H5RR