N24 Beary’s Cross

Ordú Ceannaigh Éigeantaigh faoi Scéim Feabhsúcháin Bóthar N24 Beary’s Cross 2020.

Tá acomhal rialaithe timpeallán nua beartaithe do Beary’s Cross ar an N24. Is éard a bheidh i gceist leis na hoibreacha seo ná athruithe a dhéanamh ar leagan amach an acomhail faoi láthair, tógáil cuid nua de bhóthar réigiúnach 513 isteach chuig an acomhal agus athrú ar an mbealach isteach chuig an acomhal reatha N24.

Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an tOrdú Ceannaigh Éigeantaigh chun talamh a fháil agus chun deireadh a chur leis na cearta slí atá riachtanach chun Scéim Feabhsúcháin N24 Beary’s Cross a fhorbairt. Dheimhnigh an Bord Pleanála ina dhiaidh sin an t-ordú ceannaigh éigeantaigh don scéim.

Cheadaigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh pleanáil Chuid VIII don scéim bóithre cheana féin ag an gcruinniú a bhí acu ar an 27 Samhain 2017.

Tá oibreacha tógála beartaithe don tríú ráithe de 2022.

This service is provided by

Mid West National Road Design Office

Phone +353 61 951000
Location
Mid West National Road Design Office, Limerick City and County Council, Lissanalta House, Dooradoyle Road, Limerick V94 H5RR