Bóthar Fhainge go Luimneach (lena n-áirítear Seachbhóthar Áth Dara)

Cheadaigh An Bord Pleanála an Bóthar Faing go Luimneach (lena n-áirítear Seachbhóthar Áth Dara) ar 30 Lúnasa 2022

Tá an tionscadal molta 35km ar fad, agus nascfaidh sé Croí-Chalafort Fhainge leis an ngréasán mótarbhealaigh in aice le Luimneach.

Tá an fhorbairt bóthair comhdhéanta de thógáil:

  • Timpeall 15.6km de dhébhealach ó Fhaing go Ráth Caola (le timpeall 1.9km de charrbhealach singil idir Baile Cloch agus Eas Géitine).
  • Timpeall 17.5km de mhótarbhealach ó Ráth Caola go dtí an líonra mótarbhealaigh atá ann cheana féin ag Áit Tí Flainn (acomhal an N21/N20/M20)
  • Limistéar seirbhíse d'Fheithiclí Earraí Troma in aice le Faing

Tháinig an éisteacht ó bhéal don Bhóthar Faing go Luimneach (lena n-áirítear Seachbhóthar Áth Dara) chun críche ar an 23 Feabhra 2021.

Le haghaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt ar:

Ráiteas Príobháideachta Faing Luimnigh lena n-áirítear Seachbhóthar Áth Dara

This service is provided by

Mid West National Road Design Office

Phone +353 61 951000
Location
Mid West National Road Design Office, Limerick City and County Council, Lissanalta House, Dooradoyle Road, Limerick V94 H5RR