Scéim Rannpháirtíochta Pobail le haghaidh Feabhsúcháin ar Bhóithre Poiblí

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag lorg léirithe spéise ó phobail/ghrúpaí chun bóithre poiblí a fheabhsú nach bhfuil an Chomhairle in ann obair chothabhála rialta a dhéanamh orthu.

Go ginearálta is mionbhóithre le méid íseal tráchta agus bóithre cul-de-sac a bheidh sna bóithre atá i gceist.

Beidh béim na scéime go príomha ar phobail/grúpaí áitiúla ag cur le costas na n-oibreacha (10%). I gcásanna eisceachtúla áirithe, is féidir machnamh a dhéanamh ar rannchuidiú na ngrúpaí sin trí oibreacha ullmhúcháin nó oibreacha draenála a dhéanamh.

Rachaidh foireann na Comhairle i dteagmháil le grúpaí leasmhara chun cabhrú le hiarratais ar chostas a ullmhú.

Tá sonraí na scéime ar fáil ó:

Bóithre (Seirbhísí Lárnach)
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Tuar an Daill

Chomh maith leis sin ó oifigí ceantair i Ráth Caola, An Caisleán Nua agus Cill Mocheallóg.

Tá an fhoirm Léirithe Spéise ar fáil sna doiciméid tacaíochta thíos.

Ba cheart léirithe spéise a chur ar ais chuig:

Oifigeach Riaracháin
Bóithre-Seirbhísí Lárnach
Bóthar Thuar an Daill
Tuar an Daill
Luimneach V94 WV78

 

This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000