Scéim Feabhsúcháin Áitiúil (LIS)

Baineann Scéim Feabhsúcháin Áitiúil (LIS) le hoibreacha feabhsúcháin ar bhóithre príobháideacha/neamhphoiblí. Féadfaidh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh cúnamh a sholáthar trí oibreacha a dhéanamh ar bhóithre atá incháilithe do Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla.

Incháilitheacht

Le bheith incháilithe, caithfidh an bóthar ar a bhfuil oibreacha le déanamh a bheith faoi úinéireacht phríobháideach agus caithfidh sé ceann de na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

  • Rochtain a sholáthar ar dháileachtaí talún a bhfuil ar a laghad dhá cheann díobh faoi úinéireacht nó áitithe ag daoine éagsúla.
  • Rochtain a sholáthar chun críocha bainte (lena n-áirítear móin nó feamainn) do bheirt nó níos mó.
  • Tionscadail bóithre a sholáthraíonn rochtain ar dháileacht talún amháin ar a laghad, atá faoi úinéireacht nó áitithe ag duine atá i mbun gníomhaíochtaí talmhaíochta AGUS a sholáthraíonn rochtain ar leithligh chun críocha bainte (lena n-áirítear móin nó feamainn) do dhuine amháin eile ar a laghad.
  • Úsáidfidh an pobal é, i dtuairim an údaráis bóithre - is é an sainmhíniú ar bhóthar den sórt sin ná bóthar a fhéadfaidh dhá bhóthar poiblí a nascadh nó rochtain a thabhairt ar thrá nó coimín, agus mar sin freastal ar an bpobal áitiúil.
  • Is féidir oibreacha a dhéanamh ar bhóithre taitneamhachta. Is bóithre neamhphoiblí iad bóithre taitneamhachta as a dtagann taitneamhachtaí tábhachtacha pobail mar reiligí, tránna, céanna, pointí rochtana sléibhe nó láithreáin eile turasóireachta/oidhreachta..

Tá ranníocaíocht áitiúil de 10% nó 15% de chostas an tionscadail (lena n-áirítear CBL) iníoctha ag an iarratasóir, i.e. 10% suas go dtí agus lena n-áirítear 5 áit chónaithe agus 15% le haghaidh 6 áit chónaithe nó níos mó (uasmhéid de €1,200 an teaghlach).

Conas iarratas a dhéanamh?

Íoslódáil agus comhlánaigh an Fhoirm Iarratais thíos agus seol ar ais chuig an seoladh seo a leanas.

Bóithre
Seirbhísí Lárnacha
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Tuar an Daill<
Luimnigh
V94 WV78

This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000