Cothabháil Bóithre Poiblí

Déanann Roinn na mBóithre soláthar do chothabháil agus d’fheabhsú bóithre náisiúnta agus neamhnáisiúnta.

Tá raon leathan feidhmeanna i gceist leis seo lena n-áirítear na cinn seo a leanas:

 • Cothabháil Droichid
 • Damáiste do Bhóthar Poiblí
 • Crainn a leagan
 • Soláthar Draenacha agus Stóráil Sealadach Ábhar
 • Soilsiú Poiblí/ Soilse Tráchta/ Soilse Gealánacha Scoile
 • Gearradh Crann/Fál
 • Ag obair in aice le Cois Bóthair
 • Deisiúcháin linntreog/ Athdhromchlú Bóthair/Rialú Fiailí
 • Bearradh na Gruaimhíní
 • Comharthaíocht Bóthair
 • Baint féir ar Spásanna Oscailte/Limistéar Glas
 • Crainn/ Struchtúir Chontúirteacha ar Thaobh an Bhóthair
This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000