Ceadúnais Tiomána

Is í an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána nó NDLS, an tseirbhís tiomnaithe nua a fhaigheann iarratais ar cheadúnais foghlaimeora agus ceadúnas tiomána.

Eolas teagmhála

Má tá aon cheist agat maidir le ceadúnas tiomána déan teagmháil le do thoil le:

An tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS)
Deasc Seirbhísí do Chustaiméirí
Fón: 0761 087 880
www.ndls.ie.

Mótarcháin

Cliceáil anseo chun eolas ginearálta a fháil ar Mhótarcháin agus foirmeacha iarratais.