Ceadúnais Oscailte Bóithre

Is mian le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a chur in iúl don phobal gur cion é mill, damáiste nó tochailt a dhéanamh ar bhóthar poiblí gan cead a fháil roimh ré ón gComhairle i bhfoirm Cheadúnais Oscailte Bóithre.

Ní mór iarratas ar Cheadúnas Oscailte Bóithre a chur isteach ar líne trí shuíomh Gréasáin MapRoad atá á riar ag an Oifig um Bainistíocht Bóithre.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh sonraí nó le clárú le haghaidh MapRoad.

This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000