Ceadanna Ualach Neamhghnácha

Eiseoidh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Cead Ualach Neamhghnách ar an bhfoirm iarratais chomhlánaithe agus an táille chuí a fháil.

Teastaíonn na nithe seo a leanas agus iarratas á dhéanamh ar Chead Ualach Neamhghnách:

  • Foirm iarratais a chomhlánú agus a chur isteach 10 lá oibre ar a laghad roimh aistriú an ualaigh
  • Léarscáil a thugann mionsonraí faoin mbealach
  • An táille chuí a íoc

Táillí:

  • Is é an táille ar chead turais singil ná €80
  • D'fhéadfadh cead míosa a bheith ar fáil ar tháille €150
  • D’fhéadfadh cead trí mhí a bheith ar fáil ar tháille €300

Seol foirmeacha iarratais comhlánaithe (ar fáil thíos) le do thoil chuig:  alpermits@limerick.ie.

This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000