Ionad Dramhaíola & Athchúrsála Ghort an Droma

Dúnadh láithreán líonta talún Ghort an Droma i 2014. Áfach, tá ionad dramhaíola agus athchúrsála i bhfeidhm ag láithreán Líonta Talún Ghort an Droma.

Ionad Drámhaíola agus Athcúrsála  Ghort an Droma Uaireanta Oscailte

 • Ar oscailt Dé Máirt agus Dé Céadaoin gach seachtain, 9:00r.n. go 3:00i.n.
 • Dúnta le haghaidh am lóin ó 1:00i.n. go 1:30i.n.

Cineálacha Dramhaíola a nGlactar leo

 • Dramhaíl Mála Duibhe (Dramhaíl Tí)
 • Dramhaíl Thoirtiúil - Tochtanna, Leapacha, Toilg, Cathaoireacha, Táblaí, Cairpéid, Bréagáin Phlaisteacha, Adhmad Neamhchóireáilte, Drumaí & Coimeádáin Phlaisteacha Folamh

Táillí Diúscartha Dramhaíola

 • Íostáille - €20 an carr
 • Gach feithicil eile - Íoc de réir meáchain
 • €270 in aghaidh an tonna CBL san áireamh @ 13.5%

Tabhair faoi deara le do thoil: Ní ghlacaimid le cártaí creidmheasa nó léasair

Earraí Athchúrsála a nGlactar leo

 • Miotail Mheasctha
 • Nuachtáin/Irisí
 • Cartáin Tetrapack
 • Buidéil Plaisteacha
 • Cairtchlár
 • Buidéil Gloine
 • Cannaí Bia agus Cannaí Dí
 • Teicstílí

Táillí Athchúrsála: €5 an carr, €12 an carr & leantóir / veain éadrom.

Glactar leis na hábhair seo a leanas ag Gort an Droma freisin:

Dramhaíl Gairdín (Gearrtháin Fáil agus Crainn) - €40 an Tona
Dramhthrealamh Leictreach & Leictreonach Mór (WEEE) i.e. Meaisíní Níocháin, Cócaireáin agus Cuisneoir / Reoiteoirí Amháin) - Saor in Aisce

Sonraí teagmhála

Gort an Droma, Baile Dhá Thuile, Co. Luimnigh
Éirchód V94 XY04

(Thart ar 5 mhíle ó shráidbhaile Seanghualann)

Fón: +353 6982339