Foireann Bainistíochta

Dr Pat Daly, Chief Executive, Limerick City and County Council

Dr. Pat Daly - Príomhfheidhmeannach
Email: chiefexecutive@limerick.ie

Gordon Daly

Gordon Daly - Leas-Phríomhfheidhmeannach agus Stiúrthóir Pobail, Turasóireachta agus Cultúir
Freagrach as Dúiche Bardais an Chaisleáin Nua
R-phost: gordon.daly@limerick.ie

Vincent Murray

Vincent Murray - Stiúrthóir Forbartha Eacnamaíoch agus Fiontair
R-phost: vincent.murray@limerick.ie

Brian Kennedy

Brian Kennedy - Stiúrthóir Iompair agus Soghluaisteachta
Freagrach as Dúiche Bardais na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg
R-phost: brian.kennedy@limerick.ie

Caroline Curley

Caroline Curley - Stiúrthóir Tithíochta
R-phost: caroline.curley@limerick.ie

Kieran Lehane

Kieran Lehane - Stiúrthóir Náisiúnta agus Réigiúnach SSC
Freagrach as Dúiche Uirbeach Luimnigh
R-phost: kieran.lehane@limerick.ie

Joe Delaney

Joe DelaneyStiúrthóir Athchóirithe
R-phost: joe.delaney@limerick.ie

Stephane Duclot

Stephane Duclot Stiúrthóir Forbartha Tuaithe, Cultúir & Pobail
Freagrach as Dúiche Bardais Áth Dara-Ráth Caola
R-phost: stephane.duclot@limerick.ie

Holding Square 200x200

James Clune - Stiúrthóir Gníomhach Seirbhísí Tacaíochta
R-phost: sean.coughlan@limerick.ie