Rialú Ainmhithe

 • Clár na Madraí a Ghabhadh

  Is é seo an chlár a dhéanann taifead dena madraí a ghabhann na Maoir Madraí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, nó madraí a choinéalann aon duine ar bith eile, agus an scéal curtha acu chuig na Maoir Madraí.
 • Clár na nIonaid Pórúcháin Madraí

  Is áitreabh iad ionaid pórúcháin madraí ná ionaid a bhfuil sé bhithseach, nó sa bhreis, atá níos sinne ná sé mhí d’aois, agus atá ar a gcumas phorú, ar an áitreamh.
 • Fógraí Capall

  Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána capaill a urghabháil de réir Alt 37 den Acht um Rialú Capall, 1996. Faoi Fhodhlíthe Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh (Rialú Capall), coinnítear capaill gafa 2017 ar feadh cúig lá ó dháta na hurghabhála.
 • Madra a Athshocrú ón Ionad Dídine Madraí Luimnigh

  Cabhraínn Ionad Dídine Madraí Luimnigh leis an méid is mó, gur féidir a dheánamh, madraí a ghabhadh baile nua a aimsiú, nó spás a aimsiú i lárionad tarrthála madraí, agus madraí atá ar iarraidh nó a ghabhadh a chur ar ais chuig a n-úinéirí.
 • Rialú Capall

  Cuireann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an tAcht um Rialú Capall agus na Fo-Dhlite Chomhairle Cathrach agus Contae (Rialú Capall) 2017 i bhfeidhm, maidir le coinnéal capall.
 • Rialú Madraí

  Is é An Post a dhéanann riaracháin ar Cheadúnais Madraí anois, ag do bhrainse d’oifig an phoist áitiuil, nó ar líne ag Licences.ie.
 • Íoc do Cheadúnas Madraí Ar Líne

  Tá ceadúnais madraí á riaradh anois ag An Post agus is féidir iad a cheannach ag do bhrainse áitiúil d'oifig an phoist nó ar líne ag Licences.ie.