Uaireanta oscailte

Tá Foirgnimh Chorparáideacha Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i gCé na gCeannaithe agus i dTuar an Daill, mar aon leis na hOifigí Ceantair Bhardasacha i gCill Mocheallóg, Ráth Caola agus An Caisleán Nua Thiar agus Oifigí Athghiniúna oscailte don phobal.

Leanaimid de bheith ag spreagadh custaiméirí chun teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle trí:

Cé na gCeannaithe - Léarscáil

Seirbhísí Custaiméara Ché na gCeannaithe
Ceanncheathrú Chorparáideach
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimnigh
V94 EH90
9am - 5pm Luan go hAoine

Tuar an Daill - Léarscáil

Seirbhísí do Chustaiméirí Thuar an Daill
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Bóthar Thuar an Daill
Tuar an Daill
Luimnigh
V94 WV78
9am - 5pm Luan go hAoine
Oifig Mótarchánach Thuar an Daill
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Bóthar Thuar an Daill
Tuar an Daill
Luimnigh
V94 WV78
9.15am - 3.30pm Luan go hAoine
Is é an bealach is éasca agus is áisiúla chun Mótarcháin a íoc agus rochtain a fháil ar fhaisnéis faoi mhótarcháin ná ar líne ag motortax.ie.
Iarratas Pleanála, Amanna Bailíochtaithe Amháin 9am - 4pm

Oifigí Ceantair

Oifig Cheantair Áras Mainchín Seoighe
Cill Mocheallóg
Co Luimnigh V35 K497
Léarscáil
9am - 5pm Luan go hAoine
Seirbhísí Custaiméirí Ráth Caola
Líne Nua
Ráth Caola
Ráth Caola
Co. Luimnigh
V94 HK1V
Léarscáil
9am - 5pm Luan go hAoine
Newcastle West Customer Services
Newcastle West Municipal District Office
Aras William Smith O Brien,
Limerick City and County Council,
Gortboy,
Newcastle West,
Co. Limerick
V42 EH73
Map
9am - 5pm Monday to Friday
Newcastle West Motor Tax Office
Newcastle West Municipal District Office
Aras William Smith O Brien,
Limerick City and County Council,
Gortboy,
Newcastle West,
Co. Limerick
V42 EH73
Map

9.15am - 3.30pm Monday to Friday
The easiest and most convenient way to pay Motor Tax and access information about motor tax is online at motortax.ie.

Limerick Dog Shelter

Limerick Dog Shelter
Civic Amenity Site
Dock Road
Mungret
Operating by appointment only.

Gortadroma Waste & Recycling Centre

Gortadroma Waste & Recycling Centre
Ballyhahill
Limerick
(approximately 5 miles from the village of Shanagolden)

Tuesdays & Wednesdays from 9am to 3pm (closing for lunch 1pm - 1.30pm)

Kilmallock Civic Amenity Centre

Kilmallock Civic Amenity Centre
Shannon Development Ind Estate
Bruree Road
Limerick
Tuesdays and Saturdays: 10am - 5pm 
Last gate entry 4.45pm

Mungret Civic Amenity Centre

Mungret Civic Amenity Centre
Bunlicky
Mungret
Limerick
Tuesday to Saturday: 10am - 5pm 
Last gate entry 4.45pm

Newcastle West Civic Amenity Centre

Newcastle West Civic Amenity Centre
Station Road
Newcastle West
Limerick
Wednesdays and Saturdays: 10am - 5pm
Last gate entry 4.45pm

For further information including a list of materials accepted at the recycling centres please click here.