Uaireanta oscailte

Tá Foirgnimh Chorparáideacha Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i gCé na gCeannaithe agus i dTuar an Daill, mar aon leis na hOifigí Ceantair Bhardasacha i gCill Mocheallóg, Ráth Caola agus An Caisleán Nua Thiar agus Oifigí Athghiniúna oscailte don phobal.

Leanaimid de bheith ag spreagadh custaiméirí chun teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle trí:

Cé na gCeannaithe - Léarscáil

Seirbhísí Custaiméara Ché na gCeannaithe
Ceanncheathrú Chorparáideach
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimnigh
V94 EH90
9am - 5pm Luan go hAoine

Tuar an Daill - Léarscáil

Seirbhísí do Chustaiméirí Thuar an Daill
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Bóthar Thuar an Daill
Tuar an Daill
Luimnigh
V94 WV78
9am - 5pm Luan go hAoine
Oifig Mótarchánach Thuar an Daill
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Bóthar Thuar an Daill
Tuar an Daill
Luimnigh
V94 WV78
9.15am - 3.30pm Luan go hAoine
Is é an bealach is éasca agus is áisiúla chun Mótarcháin a íoc agus rochtain a fháil ar fhaisnéis faoi mhótarcháin ná ar líne ag motortax.ie.
Iarratas Pleanála, Amanna Bailíochtaithe Amháin 9am - 4pm

Oifigí Ceantair

Oifig Cheantair Áras Mainchín Seoighe
Cill Mocheallóg
Co Luimnigh V35 K497
Léarscáil
9am - 5pm Luan go hAoine
Seirbhísí Custaiméirí Ráth Caola
Líne Nua
Ráth Caola
Ráth Caola
Co. Luimnigh
V94 HK1V
Léarscáil
9am - 5pm Luan go hAoine
Seirbhísí do Chustaiméirí an Chaisleáin Nua Thiar
Oifig Cheantar Bardasach an Chaisleáin Nua
Aras Uilliam Smith O Briain,
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh,
Gort Buí,
An Caisleán Nua Thiar,
Co. Luimnigh
V42 EH73
Léarscáil
9am - 5pm Luan go hAoine
Oifig Mótarchánach an Chaisleáin Nua Thiar
Oifig Cheantar Bardasach an Chaisleáin Nua
Aras Uilliam Smith O Briain,,
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh,
Gort Buí,
An Caisleán Nua Thiar,
Co. Luimnigh
V42 EH73
Léarscáil

9.15am - 3.30pm Luan go hAoine
Is é an bealach is éasca agus is áisiúla chun Mótarcháin a íoc agus rochtain a fháil ar fhaisnéis faoi mhótarcháin ná ar líne agmotortax.ie.

Tearmann Madraí Luimnigh

Tearmann Madraí Luimnigh
Láithreán Áiseanna Cathartha
Bóthar an Duga
Mungairit
Ag feidhmiú trí choinne amháin.

Ionad Dramhaíola & Athchúrsála Ghort an Drom

Ionad Dramhaíola & Athchúrsála Ghort an Droma
Béal Átha hÉill
Luimnigh
(timpeall 5 mhíle ó shráidbhaile Seanghualainn)

Dé Máirt & Dé Céadaoin ó 9am go 3pm (dúnadh don lón 1pm - 1.30pm)

Ionad Áiseanna Cathartha Chill Mocheallóg

Ionad Áiseanna Cathartha Chill Mocheallóg
Eastát Ind Fhorbairt Shionainne
Bóthar Brú Rí
Luimnigh
Dé Máirt agus Dé Sathairn: 10rn - 5in
Iontráil geata deiridh 4.45pm

Ionad Conláiste Cathartha Mhungairit

Ionad Conláiste Cathartha Mhungairit
Bunlaice
Mungairit
Luimnigh
Máirt go Satharn: 10rn - 5in
Iontráil geata deiridh 4.45pm

Ionad Áiseanna Cathartha an Chaisleáin Nua

Ionad Áiseanna Cathartha an Chaisleáin Nua
Bóthar an Stáisiúinbr /> An Caisleán Nua Thiar
Luimnigh
Dé Céadaoin agus Dé Sathairn: 10am - 5pm
Iontráil geata deiridh 4.45pm

Chun tuilleadh eolais a fháil lena n-áirítear liosta ábhar a nglactar leo ag na hionaid athchúrsála cliceáil anseo le do thoil.