Plean Forbartha Luimnigh 2022-2028

Ghlac Comhaltaí Tofa Chomhairle Cathrach Agus Contae Luimnigh Plean Forbartha Luimnigh 2022-2028 Ag Cruinniú Speisialta an 17 meitheamh 2022 agus tháinig Sé i bhfeidhm an 29 iúil 2022.