Ceadúnú Cúirte

Is páirtí fógartha í an tSeirbhís Dóiteáin maidir le cineálacha áirithe iarratas ar dheimhniú/ceadúnas chuig na cúirteanna ag áitribh phoiblí. Ligeann fógra don tSeirbhís Dóiteáin cigireacht a dhéanamh ar an áitreabh atá i gceist agus ionadaíocht a bheith aici ag an éisteacht ceadúnais chun a lua an bhfuil aon agóid in aghaidh an cheadúnais a dheonú.

Nós Imeachta Ceadúnaithe

Liostaíonn an tSeirbhís Chúirteanna na cineálacha Teastas/Ceadúnas a éistear sa Chúirt Dúiche a dteastaíonn fógra uathu don tSeirbhís Dóiteáin.

Caithfidh táille €275 a bheith iniata le gach fógra a chuirtear ar aghaidh chuig an tSeirbhís Dóiteáin a bhaineann le dáta cúirte. (Eisceacht: Ní ghearrtar ach táille amháin de €275 ar fhógraí iolracha don áitreabh céanna, a bhaineann leis an suí cúirte céanna).

Nuair a fhaightear fógra faoi dheimhniú / iarratas ar cheadúnas, scríobhfaidh an tÚdarás Dóiteáin láithreach chuig aturnae an iarratasóra chun a chur in iúl dó/di go ndéanfar iniúchadh áitribh. Iarrfar ar an iarratasóir na deimhnithe tástála seo a leanas (más ábhartha) a bheith réidh lena n-iniúchadh.

 • Soilsiú Éigeandála
 • Córas Braite & Aláraim Dóiteáin
 • Múchtóirí Dóiteáin

Ar lá na cigireachta seiceálfaidh an t-oifigeach cigireachta na míreanna seo a leanas (nuair is cuí):

 • Soilsiú Éigeandála
 • Córas Braite & Aláraim Dóiteáin
 • Múchtóirí Dóiteáin
 • Bealaí Éalaithe Inmheánacha
 • Doirse Dóiteáin
 • Doirse Scoir / Éalaithe Deiridh, Gléasanna Glasála & Gléasanna Brúigh-Bharra
 • Clár Sábháilteachta Dóiteáin & Oiliúint Foirne
 • Feistis agus Feistis
 • Limistéir Ardriosca/Stórais

Ba cheart do cheadúnaithe a chinntiú go bhfuil gach ceann díobh thuas seiceáilte roimh iniúchadh an áitribh agus go bhfuil aon deimhnithe tástála bliantúla ar fáil lena scrúdú. Laghdóidh sé seo moilleanna maidir le do cheadúnas a fháil. Má mheasann an t-oifigeach iniúchta go bhfuil easnaimh ann, eiseofar sceideal oibreacha don iarratasóir. Beidh ar an iarratasóir na hoibreacha seo a bheith críochnaithe roimh an éisteacht cúirte.

D’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil ​​Cód Cleachtais um Bainistíocht ar Shábháilteacht ó Dhóiteán in Áiteanna Tionóil agus is treoir úsáideach é d’úinéirí/áititheoirí áitribh. Tá Clár Dóiteáin samplach san áireamh ina chuid aguisíní.

Download the latest documents

This service is provided by

Fire and Emergency Services

Phone +353 61 556859
Location
Limerick City and County Council, Lissanalta House, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78