An Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS)

Tacaíocht tithíochta sóisialta is ea an Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS) a tugadh isteach chun freastal ar riachtanais chóiríochta daoine a bhfuil forlíonadh cíosa fadtéarmach á fháil acu.

Ní mór don Fhoireann Ghníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean daoine a atreorú agus a mheas go bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu.

Tá an scéim RAS á riar ag gach údarás áitiúil agus tá sé beartaithe foinse bhreise de chóiríocht ar cíos ar ardchaighdeán a sholáthar do dhaoine incháilithe.
 

Eolas do Thionóntaí

 Eolas do Thiarnaí Talún

Eolas teagmhála

Scéim Cóiríochta ar Cíos (RAS)
An Roinn Seirbhísí Tacaíochta Tithíochta
Cé na gCeannaithe
Luimnigh
Fón: +353 61 557170
Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine 9rn – 5in.

This service is provided by

Housing Support Services

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick, V94 EH90