Scéim Tacaíochta d'Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Tá sé aontaithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh maoiniú a leithdháileadh in 2023 chun tacú le gnólachtaí beaga agus meánmhéide atá ag feidhmiú i gCathair agus i gContae Luimnigh.

Íocfar an lacáiste mar thacaíocht airgeadais le háititheoirí réadmhaoine tráchtála le billí Rátaí Tráchtála bliantúla iomlána suas go dtí €30,000 in 2023, faoi réir téarmaí agus coinníollacha.

Tá an íocaíocht tacaíochta, atá dírithe go sonrach ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide, socraithe ag 13.5% de chostas bliantúil na rátaí tráchtála don áititheoir rátáilte suas go huasmhéid de €1,500.


Téarmaí agus Coinníollacha na Scéime

Ní mór d’iarratasóirí áitiú ar réadmhaoin le rátáil tráchtála i gCathair nó i gContae Luimnigh a chomhlíonann na critéir seo a leanas;

  • Sonrasc/sonraisc rátaí tráchtála iomlána go huasmhéid de €30,000 in 2023.
  • Ní mór na Rátaí Tráchtála a bhaineann leis an gcuntas ábhartha a íoc ina n-iomláine faoin 31 Iúil 2023 má tá aon mhodh íocaíochta in úsáid seachas Dochar Díreach.
  • Tá iarratasóirí a íocann trí Dhochar Díreach incháilithe ar an gcoinníoll go n-íoctar an cuntas rátaí tráchtála ina iomláine faoin 31 Nollaig 2023.
  • Tá an fhoirm iarratais ar líne amháin.
  • Tá an fhoirm iarratais ar fáil ag www.limerick.ie/council/SME-Application-Form-2023

Ar ais go barr

Eisceachtaí

  • Píblíne, Crann/Antenna, Stáisiún Giniúna, Stáisiún Fógraíochta, Luachálacha Domhanda agus ATMS
  • Cuntais ina bhfuil táille iomlán na rátaí tráchtála níos mó ná €30,000
  • Maoin Folamh
  • Iarratais neamh-áititheoirí (tiarna talún)                                                                                                                             

Ar ais go barr

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne amháin, cliceáil anseo.

Ar ais go barr

Iarratas Tacaíochta a Phróiseáil

Próiseálfar íocaíochtaí tacaíochta nuair a gheofar iarratas comhlánaithe le deimhniú go n-íocfar rátaí tráchtála de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a liostaítear thuas.

Íocfar iarratasóirí rathúla trí ríomhaistriú airgid chuig cuntas bainc an tsoláthraí atá ar thaifead na Comhairle. Cuirfear d’íocaíocht ar an eolas trí ríomhphost.

Ar ais go barr

Download the latest documents

This service is provided by

Finance

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78