Ceadanna Bailithe Dramhaíola Náisiúnta

Déanfaidh an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola (NWCPO) iarratais ar cheadanna bailithe dramhaíola agus iarratais ar athbhreithniú ar cheadanna bailithe dramhaíola a phróiseáil.

Tá cead bailithe dramhaíola ag teastáil ó gach duine a bhailíonn dramhaíl ar fruiliú nó ar luaíocht. Is faoin Údarás Áitiúil ábhartha a bhfuil ceanncheathrú an Bhailitheora Dramhaíola ina limistéar riaracháin a fhorfheidhmiú coinníollacha ceada bailithe dramhaíola.

Eolas teagmhála

Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola
Comhairle Chontae Uíbh Fhailí,
Áras an Chontae,
Bóthar na Rátha,
Tulach Mhór,
Co. Uíbh Fhailí

Fón: 057 9373710

Le haghaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt ar www.nwcpo.ie.

Chun eolas reatha a fháil maidir le Sealbhóirí Ceadúnais Bailithe Dramhaíola cliceáil anseo le do thoil.