Cuntais Iníoctha

Faisnéis maidir le sonrascú do Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh: Ba cheart gach sonrasc a sheoladh trí ríomhphost chuig accountspayable@limerick.ie agus ní mór Uimhir Ordú Ceannaigh bhailí a lua.

Orduithe ceannaigh os cionn 20,000


Tuarascálacha Pá Gasta

Eolas teagmhála

Rannóg na gCuntas Iníoctha
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Tuar an Daill
Luimneach

Guthán: +353 61 556340
R-phost: accountspayable@limerick.ie

 

This service is provided by

Finance

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78