Beartas Coinneála Taifead

Cuireann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an Beartas Coinneála Taifead i bhfeidhm chun coinneáil agus diúscairt ár dtaifid, lena n-áirítear do shonraí pearsanta, a bhainistiú.

Íoslódáil cóip den Bheartas Coinneála Taifead Náisiúnta anseo.

Tabhair faoi deara: Tá an Beartas Náisiúnta Coinneála á athbhreithniú faoi láthair agus á nuashonrú go tréimhsiúil de réir réimse seirbhíse. Tá polasaí coinneála nuashonraithe do na réimsí seirbhíse a liostaítear thíos ar fáil ag an nasc gaolmhar agus ba chóir é a léamh in ionad aon fhaisnéise gaolmhar sa Bheartas Coinneála Taifead Náisiúnta, dá dtagraítear thuas.

Beartas coinneála nuashonraithe do na réimsí seirbhíse seo a leanas: