Dúnadh Bóithre

Tá freagracht ar Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a chinntiú go ndéantar gach dúnadh bóithre sealadach de réir na bpleananna bainistíochta tráchta cearta ar mhaithe le sábháilteacht bóithre le haghaidh gach oibreacha bóthair agus imeachtaí ar bhóithre poiblí.

Ba cheart iarratas ar dhúnadh sealadach bóithre a dhéanamh sé seachtaine roimh an dáta a iarrtar ar dhúnadh bóithre chuig road@limerick.ie nó i scríbhinn chuig an Roinn seo a leanas:

Bóithre
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Bóthar Thuar an Daill
Tuar an Daill
Luimnigh
Ríomhphost: roads@limerick.ie

Cliceáil anseo le do thoil chun breathnú ar gach Fógra Bóthair.

This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000