Maoir Scoile Aosaigh

Is mian le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh poist ag grád na Maor Scoile Aosaigh a líonadh. Féadfar iarratasóirí ar éirigh leo a cheapadh chuig poist shealadacha nó bhuana in Áiteanna Crosaire Socraithe sa Chathair. Is mian le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh chomh maith painéal ionaid a bhunú le húsáid nuair a d'fhéadfadh duine a bheith ag teastáil ar ghearrfhógra. Tabhair faoi deara gur féidir leis na hiarratasóirí ar éirigh leo a shannadh/ athshannadh d'aon Áit Crosaire Socraithe laistigh den Chathair, ar bhunús sealadach nó buan, mas gá é de réir riachtanais gnó.

Freastalaíonn an tseirbhís maoir scoile aosaigh atá curtha ar fáil ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar na mílte leanbh a mbíonn ag freastal ar scoileanna thar Luimnigh ar bhonn laethúil le linn na dtéarmaí scoile. Is deis í seo chun tionchar dearfach a bheith agat ar do phobal áitiúil. Téigh i gComhairle Cathrach agus Contae Luimnigh chun a bheith mar chuid d'fhoireann agus seirbhís iontach a chur ar fáil! Cuirimid cúiteamh iomaíoch, oiliúint iomlán agus éide ar fáil chomh maith le deis chun cabhrú le do phobal i mbealach dearfach.

Salary
The applicable incremental salary scale is €15.55 – €17.59 per hour inclusive. Payment of increments is dependent on satisfactory performance. Remuneration will be for 10 hours per week, or as worked if appointed on a casual basis.
Annual Leave
The annual leave entitlement for Adult School Wardens is two working weeks during the School Summer Holiday period and one week over the Christmas Holiday period.
Hours of Work
Hours of work can vary depending on assignment. An example of one current work pattern would be from 8.30 a.m. to 9 a.m. and from 2.20 p.m. to 3.05 p.m.
Application Process

Completed application forms must be e-mailed to recruitment@limerick.ie. Please send your application from an e-mail address that you will review regularly as communication during the assessment/selection period will only be through that email address. Please also ensure that you regularly review your spam/junk email folder as occasionally your email service provider may direct emails to that folder

Application Form
Briefing Document