Píolótach Ligin Rogha Bunaithe

Tá Scéim Ligin Rogha-Bhunaithe tugtha isteach ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar bhonn píolótach le haghaidh maoine áirithe de chuid na comhairle i gCeantar an Chaisleáin Nua Thiar. Tá an fhoirm Léirithe Suime Ligin Rogha Bunaithe ar Cíos dúnta anois le haghaidh aighneachtaí.


Faoi Cíos Rogha-Bhunaithe

Fógrófar áitribh de réir mar a bheidh siad ar fáil ó 9am ar an Aoine ar feadh uastréimhse 3 seachtaine. Is le linn an ama seo amháin is féidir léiriú spéise ar réadmhaoin a chur isteach. Don chéim phíolótach fógróidh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh roinnt maoine de réir mar a bheidh siad ar fáil. Mura bhfuil aon airíonna ar fáil taispeánfar teachtaireacht chun é seo a chur in iúl.

Cliceáil anseo le haghaidh Ceisteanna Coitianta.

Ní féidir ach le hiarratasóirí ceadaithe tithíochta léiriú spéise a chur isteach sna maoine a fógraíodh. Má tá aon cheist agat, déan teagmháil lenár Rannóg Seirbhíse do Chustaiméirí ar 061 556000 le do thoil.

Ar ais go barr

Conas Iarratas a Dhéanamh

Tá Léiriú Suime á lorg ó aon duine atá ar an liosta tithíochta faoi láthair a bhféadfadh spéis a bheith acu bheith ina thionónta den réadmhaoin thíos.

Iarrfar ort foirm a chomhlánú ag tabhairt na sonraí seo a leanas: d'ainm, seoladh, uimhir fón póca, ríomhphost agus uimhir PSP.

Nuair a bheidh sé críochnaithe, brúigh ‘SEND’ agus gheobhaidh tú teachtaireacht ag dearbhú go bhfuil do léiriú spéise faighte agus beidh deimhniú ríomhphoist ina dhiaidh.

Ar ais go barr

Airíonna ar Fáil

Tabhair faoi deara le do thoil: Tá an fhoirm Léirithe Suime um Ligean Rogha-Bhunaithe dúnta anois le haghaidh aighneachtaí. Seiceáil ar ais go rialta chuig an leathanach seo le do thoil le haghaidh maoine nua atá ar fáil.

Ar ais go barr

Download the latest documents

This service is provided by

Housing Support Services

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick, V94 EH90