Iarratas A Dhéanamh Ar Iasacht Tí Údaráis Áitiúil

Tá an Iasacht Údaráis Áitiúil  le haghaidh Tí (IUAT) ar fáil do dhaoine nach bhfuil ar a gcumas maoiníu dóthanach  a fháil óna bainc tráchtalla chun teach a cheannach nó a thógáil. Is féidir an iasacht a úsáid le haghaidh réadmhaoin nua, nó réadmhaoin atá ar athlámh, nó ar theach féín-thógála.

Tabhair faoi deara: Is é an cóimheas glanioncaim d'iarratas ar Iasacht Tí Údaráis Áitiúil ó Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ná uasmhéid 30%.

Tá na sonraí ar fad faoin Iasacht Údaráis Áitiúil  le haghaidh Tí, leis na crítéir incháilithe, le fáíl anseo.

Conas iarrachtas a chur isteach:
Ní mhór d’iarratasóirí an foirm iarrachtais le haghaidh Iasacht Údaráis Áitiúil  le haghaidh Tí  a líonadh. Is féidir é a  íoslódáil anseo, agus ní mhór é a chur ar ais go:
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh,
Roinn an Iasacht Údaráis Áitiúil  le haghaidh Tí,
Seirbhísí Tacaíochtaí Tigh,
Cé na gCeannaithe,
Luimneach
V94 EH90

This service is provided by

Housing Support Services

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick, V94 EH90