Plean Gníomhaíochta Seachadta Tithíochta

Plean Gníomhaíochta Seachadta Tithíochta 2022 – 2026

Mar chuid de Phlean Tithíochta an Rialtais Do Chách, D ' fhorbair Comhairle Cathrach Agus Contae Luimnigh An Plean Gníomhaíochta Seachadta Tithíochta seo 2022 - 2026 ina leagtar amach sonraí faoi sheachadadh tithíochta sóisialta agus inacmhainne don chreat ama. Déanann an plean achoimre ar an seachadadh tithíochta reatha agus réamh-mheasta, a sheachadfar chun na spriocanna atá leagtha síos ag An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta a bhaint amach.

Féach na sonraí thíos:

Plean Gníomhaíochta Seachadta Tithíochta 2022 - 2026

Aguisíní 1-5