Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean

Cuirtear an tseirbhís ar fáil le dlúth-chomhpháirtíocht idir FSS, an Roinn Coimirce Sóisialaí agus comhlachtaí deonacha tithíochta.

Ar chur i láthair na Foirne Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean, déantar measúnú iomlán ar an duine gan dídean nó ar an teaghlach gan dídean trí úsáid a bhaint as Measúnú Iomlánaíoch ar Riachtanais chun a chinntiú go bhfreastalaítear ar a gcuid riachtanas uile ó thaobh eacnamaíoch, sláinte agus cóiríochta.

Réitigh do Dhaoine gan Dídean

Tá raon roghanna cóiríochta ar fáil ag an bhFoireann trí sheirbhísí ar conradh ó Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus an FSS le comhlachtaí deonacha tithíochta. Ina measc seo tá árasáin teaghlaigh, brúnna aonair d’fhir agus do mhná, áiseanna do mhná agus do leanaí le deiseanna ar fáil sna brúnna aonair nuair a bhíonn soláthraithe éagsúla ag a lánacmhainneacht.

Maidir le hacmhainn chóiríochta teaghlaigh, tacaítear le teaghlach trí íocaíocht riachtanas eisceachtúla ón Roinn Coimirce Sóisialaí i dtreo a chostais chóiríochta príobháidí féin. Clúdaíonn sé seo de ghnáth tréimhse ghearr ama chun ligean don teaghlach rochtain a fháil ar thithíocht sa mhargadh cíosa príobháideach, ar thithíocht dheonach nó ar raon roghanna tithíochta a chuireann an t-údarás áitiúil ar fáil.

Oibríonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh go dlúth le gach duine gan dídean lena chinntiú go mbíonn a bhfanacht i gcóiríocht éigeandála chomh gearr agus is féidir. Tá beirt Bhainisteoir Cásanna athlonnaithe ag an údarás áitiúil a oibríonn go dlúth leis an bhfoireann dheonach tithíochta i mbrúnna chun réitigh a thacú agus a aimsiú do dhaoine aonair nó do theaghlaigh.

Cuireann Bainisteoirí Cásanna an iliomad cúinsí san áireamh maidir le freastal ar riachtanais chóiríochta fadtéarmacha daoine gan dídean.

Chun Plean Gníomhaíochta Réigiúnach an Mheán-Iarthair do Easpa Dídine 2022-2025 a íoslódáil cliceáil anseo.
 

Eolas teagmhála

Gnáthuaireanta Gnó: +353 61 557051
Lasmuigh d'Uaireanta: 1800 606060
Foireann Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean
2 Sráid na hEaglaise
Cearnóg Eoin
Luimneach V94 DP48

2 Sráid na hEaglaise

Cearnóg Eoin

Luimneach V94 DP48

This service is provided by

Housing Support Services

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick, V94 EH90