Phlean do Lár an Bhaile Mhainistir na Féile

D'ullmhaigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Dréacht an Chéad Phlean do Lár an Bhaile Mhainistir na Féile. Ullmhaíodh an Plean de réir an Bheartais Náisiúnta nua ‘Tús Áite do Lár an Bhaile – Cur Chuige Beartais do Bhailte na hÉireann’ agus dírítear ar athnuachan agus ar athbheochan sa phlean, d'fhonn an ról, íomha, fuinneamh, beocht agus acmhainneacht lár an bhaile Mhainistir na Féile a neartú. Cuireadh an plean le chéile trí chomhairliúchán atá fós ar siúl agus trí ionchur luachmhar ó Fhoireann an Bhaile, agus ón bpobal áitiúil, a aistríonn go plean gníomhaíochta uaillmhianach anois d'fhorbairt Mhainistir na Féile amach anseo.

Tá Dréacht an Chéad Phlean do Lár an Bhaile Mhainistir na Féile ar taispeáint go poiblí le linn uaire oifige ón Satharn 16ú Meán Fómhair 2023 agus ón Luan go dtí an 16ú Deireadh Fómhair 2023 ag na láithreacha seo a leanas:

  • Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Ceanncheathrú Chorparáideach, Cé na gCeannaithe, Luimneach;
  • Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Halla an Chontae, Bóthar Thuar an Daill, Luimneach
  • Oifig na Cathrach an Chaisleáin Nua, Áras William Smith O’Brien, An Caisleán Nua, Co. Luimnigh;
  • Leabharlanna Poiblí i gCaisleán Nua agus Mainistir na Féile, agus;
  • www.limerick.ie/council

Mar chuid den chéim seo an phróisis comhairliúcháin phoiblí, cuireann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh fáilte roimh an bpobal chun teacht chuig an imeacht buail isteach a bheidh ar siúl ar an Máirt 3ú Deireadh Fómhair 2023 idir 2pm agus 7pm san Oifig Chomhroinnte, an Phríomhshráid, Mainistir na Féile (Iarbhainc Shealadaigh), chun do thuairim a roinnt. Deis a bheidh ann Dréacht an Chéad Phlean do Lár an Bhaile a athbhreithniú agus míreanna a phlé lena gcur san áireamh sa Phlean deireanach.

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí ar Dréacht an Chéad Phlean do Lár an Bhaile a dhéanamh idir Dé Sathairn 16ú Meán Fómhair 2023 agus Dé Luain 16ú Deireadh Fómhair 2023, trí na modhanna seo a leanas:

  • Ar líne ag http://mypoint.limerick.ie
  • Ríomhphost chuig towncentrefirst@limerick.ie
  • I scríbhinn chuig: Tús Áite do Lár an Bhaile, Stiúrthóireacht Cultúir, Pobail agus Tuaithe, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Luimneach, V94 EH90.

Ná déan d'aighneacht ach trí mhodh amháin i.e. i gcóip chrua, ar líne nó trí ríomhphost roimh 5pm Dé Luáin an 16ú Deireadh Fómhair 2023 lena breithniú agus lena cur san áireamh sa Phlean.

Tabhair faoi deara agus tú ag tabhairt do sonraí teagmhála go bhfuil tú ag comhlíonadh le beartas GDPR na Comhairle.

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90