Tuarascáil ar Chúlchríocha Luimnigh 2015

Rinneadh Tuarascáil ar Chúlchríocha Luimnigh ag Future Analytics Consulting Ltd thar ceann Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.

Tugann sé measúnú ar phróifíl 22 lonnaíochtaí roghnaithe laistigh cúlchríocha Chathair Luimnigh agus breathnaíonn sé ar an gcaidreamh idir na lonnaíochtaí sin agus an chathair ar bhonn 22 táscaire socheacnamaíocha.

Download the latest documents

This service is provided by

Forward Planning

Phone +353 61 556000