Dréacht-Ordú ón Aire

D’eisigh an tAire Peter Buke a Threoir maidir le Plean Forbartha Luimnigh 2022 – 2028 ar 04 Samhain 2022, de bhun Alt 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú), tá an Treoir ar fáil in oifig Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. ag Ceanncheathrú Chorparáideach, Cé na gCeannaithe agus ar fáil ar an nasc seo.