Soláthar

Tagraíonn soláthar poiblí don phróiseas lena gceannaíonn comhlachtaí poiblí táirgí, seirbhísí nó obair ó sholáthraithe, ag cuimsiú ceannachán táirgí nó seirbhísí laethúla, suas go dtí conarthaí ar scála níos mó.

 

Tuairisceáin ar Chód Caiteachais Poiblí

Tuairisceáin ar Chód Caiteachais Poiblí don bhliain airgeadais 2023

Tá dhá tionscadal ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le luach soláthair a sháraíonn €10 milliún don bhliain airgeadais 2023.

Tuairisceáin ar Chód Caiteachais Poiblí don bhliain airgeadais 2022

Tá dhá tionscadal ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le luach soláthair a sháraíonn €10 milliún don bhliain airgeadais 2022.

Tuairisceáin ar Chód Caiteachais Poiblí don bhliain airgeadais 2021

Tá dhá tionscadal ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le luach soláthair a sháraíonn €10 milliún don bhliain airgeadais 2021.

Tuairisceáin ar Chód Caiteachais Poiblí don bhliain airgeadais 2020

Tá tionscadal ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le luach soláthair a sháraíonn €10 milliún don bhliain airgeadais 2020. 

Tuairisceáin ar Chód Caiteachais Poiblí don bhliain airgeadais 2019

Tuairisceáin ar Chód Caiteachais Poiblí don bhliain airgeadais 2018

  • Níl aon tionscadal ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le luach soláthair a sháraíonn €10m do bhliain airgeadais 2018. 

Tuairisceáin ar Chód Caiteachais Poiblí don bhliain airgeadais 2017

  • Níl aon tionscadal ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le luach soláthair a sháraíonn €10m do bhliain airgeadais 2017.

Tuairisceáin ar Chód Caiteachais Poiblí don bhliain airgeadais 2016

  • Níl aon tionscadal ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le luach soláthair a sháraíonn €10m do bhliain airgeadais 2016.

Tuairisceáin ar Chód Caiteachais Poiblí don bhliain airgeadais 2015

  • Níl aon tionscadal ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le luach soláthair a sháraíonn €10m do bhliain airgeadais 2015. 

Tuairisceáin ar Chód Caiteachais Poiblí don bhliain airgeadais 2014

  • Níl aon tionscadal ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le luach soláthair a sháraíonn €10m do bhliain airgeadais 2014.

Cliceáil anseo i gcomhair a thuilleadh eolais maidir leis an gCód Caiteachais Poiblí.

Siar go barr

Orduithe Ceannaigh os cionn €20,000

Féach ar orduithe ceannaigh Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh os cionn €20,000 anseo.

Is córas soláthair é supplygov.ie - (LAQuotes.ie roimhe seo) a éascaíonn Údaráis Áitiúla agus gníomhaireachtaí stáit eile chun earraí agus seirbhísí a sholáthar ó Sholáthraithe agus Conraitheoirí. Is féidir teacht ar liosta fógraí um dhámhachtain conartha anseo.

Is ardán é rThairiscintí do gach údarás conarthach san earnáil phoiblí chun deiseanna soláthair a fhógairt le haghaidh earraí, seirbhísí agus/nó oibreacha. Is féidir teacht ar liosta tairiscintí foilsithe agus dámhachtainí foilsithe anseo.

Siar go barr

Conarthaí an Earnála Phoiblí a Bhuachan

Is féidir glacadh le soláthar poiblí uaireanta mar chasta agus gan rochtain éasca, go háirithe do thrádálaithe aonair agus fiontair beaga go meánacha (SME).

Íoslódáil an treoraí Tús áite le soláthar poiblí do thrádálaithe aonair agus gnóthaí beaga go meánacha i gcomhair faisnéise ar conas a cheanaíonn an earnáil poiblí táirgí agus seirbhísí.

Seo thíos liosta soláthair Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a sháraíonn €2 milliún.

Siar go barr