Clár na dtoghthóirí

Faisnéis maidir le Vótáil agus Clár na dToghtóirí.

Clár na dtoghthóirí

Tá clár toghthóirí ar bhonn atrátha ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Le seiceáil má tá tú sa chlár, cliceáil anseo.

Siar go barr

Cé is Féidir Leo Vótáil?

Cé go bhfuil gach cónaitheoir i dteideal a bheith cláraithe, is gá don údarás clárúcháin a bheith ar an eolas maidir le saorántacht an duine le deimhniú cén toghchán is féidir leis an nduine vótáil ann. Is mar a leanas an ceart vótála:

  • Saoránaigh na hÉireann: Is féidir leo vótáil ag gach toghchán agus reifreann
  • Saoránaigh na Breataine: Is féidir leo vótáil ag Toghcháin na Dála agus Áitiúla amháin
  • Saoránaigh an AE eile: Is féidir leo vótáil ag Toghcháin na hEorpa agus Áitiúla amháin
  • Saoránaigh neamh-AE: Is féidir leo vótáil ag Toghcháin Áitiúla amháin

Siar go barr

Ag Clárú Chun Vótáil

Is é an bealach is éasca duit clárú le vótáil nó do shonraí a nuashonrú ar líne ag www.checktheregister.ie. Má tá foirm ag teastáil, is féidir rochtain a fáil orthu trí na naisc thíos.

Siar go barr

Vótáil trí Phost

Is féidir le go leor catagóirí daoine clárúchán a lorg mar vótálaithe trí phost:

  • Óglaigh na hÉireann
  • An Garda Síochána
  • Taidhleoirí ag freastal thar lear
  • Vótálaithe áirithe le míchumas a chónaíonn sa bhaile
  • Daoine nach féidir leo freastal ar a stáisiúin vótála féin i ngeall ar a bpost/oideachas
  • Is féidir le daoine i bpríosún a chónaíonn in ospidéal, teach altranais nó institiúid cosúil iarratas a dhéanamh ar ionchuimsiú ar Liosta na Vótálaithe Speisialta.

Siar go barr

Faisnéis Teagmhála

Guthán: +353 61 556000
Facs: +353 61 415266
R-phost: registerofelectors@limerick.ie 

Uaireanta oscailte: Luain go hAoine 9am - 5pm