Faisnéis Airgeadais (Scéim Fhoilseacháin FOI)

Le do thoil lean na naisc thíos i gcomhair faisnéise airgeadais maidir le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.

  • Le haghaidh ráitis airgeadais cliceáil anseo.
  • Le haghaidh pleananna um Chaiteachas Caipitil mhóir cliceáil anseo.
  • Le haghaidh Íocaíochtaí nó orduithe ceannaigh do tháirgí agus seirbhísí cliceáil anseo.
  • Le haghaidh íocaíochta do Bhall Foirne Rialachais cliceáil anseo.
  • Maoiniú/Urraíocht comhlachtaí neamh-phoiblí - Sonraí maoinithe/urraíochta le foilsiú go luath